شرکت آراز هامر فعالیت خود را از سال 1393 با هدف تولید تنباکوی معسل با کیفیت داخلی و منطبق با استانداردهای بین المللی آغاز نموده و در طی این چند سال با تلاش و سختکوشی توانسته سهم بزرگی از بازار داخلی را از آن خود کرده و سهم شایانی در جلوگیری از ورود قاچاق این محصول و خروج ارز از کشور داشته و با تاسیس کارخانه ی تولیدی موجبات اشتغال عده ی زیادی از جوانان کشور را فراهم نموده است.

این مجموعه با رایزنی های فراوان و معرفی محصولات خود آماده ی ورود به بازارهای بین المللی با هدف ارز آوری و ارائه ی محصول باکیفیت ایرانی به بازارهای جهانی می باشد.

جهت اخذ نمایندگی و دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص محصولات با کانال های ارتباطی این مجموعه در تماس باشید

Email:info@arazhummer.com

تلفن تماس : 982146100731+ و 982146100811+

شرکت آراز هامر فعالیت خود را از سال 1393 با هدف تولید تنباکوی معسل با کیفیت داخلی و منطبق با استانداردهای بین المللی آغاز نموده و در طی این چند سال با تلاش و سختکوشی توانسته سهم بزرگی از بازار داخلی را از آن خود کرده و سهم شایانی در جلوگیری از ورود قاچاق این محصول و خروج ارز از کشور داشته و با تاسیس کارخانه ی تولیدی موجبات اشتغال عده ی زیادی از جوانان کشور را فراهم نموده است.

این مجموعه با رایزنی های فراوان و معرفی محصولات خود آماده ی ورود به بازارهای بین المللی با هدف ارز آوری و ارائه ی محصول باکیفیت ایرانی به بازارهای جهانی می باشد.

جهت اخذ نمایندگی و دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص محصولات با کانال های ارتباطی این مجموعه در تماس باشید

Email:info@arazhummer.com

تلفن تماس : 982146100731+ و 982146100811+